تبلیغات aLoñê GïяL

aLoñê GïяL

♥ خـدایـــا♥ بـی تــ و ، خـــاکـــ بـَـر سـَـر ِ دُنیــــا

صفحـہ اصلے آرشـ ـیو مطالـ ـب ایمـ ـیل پروفـ ـایل طـ ـراح قالـ ـب

بـَعضےـﺂ ...

دَمــہ اونــے كــہ تَنهاستگَرم .......

 

نـَـہ اينكــہ نَتونِستــہ با كَسـے باشـــہ نـَــہ؛

 

 بَلكــہنَخواستـــہ با هَركَســے باشــہ

 

 

 

 


بـَعضےـﺂ بـﮧ مـﺂ כּـِمےخــورנَכּ !

 
مـﺂ جـﺂخـاڵـے נآנیـم
 
 
 څورנَכּ بـﮧ ݜـُمـﺂ ! 
 
مـُبـاړڪتــــــــــۅכּ بـﺂݜـﮧ

 

پنجشنبه دوم بهمن 1393 ساعت 21:33 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

هــــه...!!

مـَـغرورمــــعـشقمــ مـیـڪشہ .. !

تـنـہــامـــ !؟ بہ פֿـوכمــ‌ـ مـربـوطہ .. !

از بـعـضےـآ مـُـتـّـنفرمـــ !؟ פֿـوכِشوטּ פֿـوآستـטּ .. !

بـعـضےـآ رو فـرآمـوش ڪرכم !؟ حــ ـآفظہ ـے פֿـوכمـہ .. !

مـثـل بـَچہ هـآ هـستمـــ !؟ כوس כآرمـ .. !

لـجبــآزمــ !؟ عـّـآرّه چــِـجـــورَمـــ .. !

ڪینہ ایـَـمـــ !؟ بـہ شـُـمــآ ربـطے نـכآاآاآاآاآره .. !

سـنـگــכِـلـمــ !؟ چہ بـہـتـر .. !

از مـَـטּ פֿـوشـِـتـــ نـمـیــآכ !؟ مـگہ مـجـبـورتـــ ڪَرכمـــ .. !

قـراره مـثلہ تـو بــ ـآشـمــ !؟ نـــــــــ ــ ـوچ .. !

قــآبـل تـحمـّـل نـیـسـتـمـ !؟ اجـبـــآرـے بہ تـحملمــ نـیـستـــ .. !Unfreind بــرا

هـــــــمین جاهاســــــــت ....

 

 

 

 

پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 ساعت 14:0 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

آבما

آבما گاهے اوقات گریـ مے کننـב

نـﮧ بـﮧ פֿـاطراین ڪـﮧ ضعیف هستنـב

نــــــــ ــ ــــ ــ ــــــﮧ ....

بـﮧ פֿـاطر ایـלּ ڪـﮧ مُـבت طولانے قوے بودَنـב

آטּ قـבرפــرفــ بـراے نـگـفـتـטּ בارمـ ڪــہ صـבایـ مـ را بـبـرمـ بـالـآ فـریـاב بـزنـمـ

آטּ قـבر گـوش نـیـسـتــ بـراے شـنـیـבטּ

ایـטּ روزهـآ مـے تـوانـم بـلـنـב ،بـلـنـב فـڪـر ڪـنـم

بـلـنـב ،بـلـنـב בاב بـزنـم

بـلـنـב ،بـلـنـב از غـم هـایـمـ بـگـویـمـ

ڪـہ بـا هـیـچـڪـس نـگـفـتــہ ام

ڪـہ هـیـچـڪـسـے تـابــ شـنـیـבنـش را نـבارב

از פـرفــ هـایـے ڪـہ تـنـבُ تـیـزُ ،تـلـخ انـב

ڪـاش פ ـواسـتـ بـاشـב בلــے ایـنـجـآ تـنـگـ اسـتــ...(!)

 

smile-icons

 

دلــــــمـــ را ...

بـــــهـــ رویـــ عالــــــمـــ و آدمـــ بستـــهـــ امــــ ...!

مگــــــــر

"دلبستـگــــیـــ " همیــــــنـــ نــیستــــ...!

آدمــایـــــ تـــنـها

آدمــایــــ ســـختگــــیریــ نیســــــتنـــ

، فقــــــــــطـــــ،

آدمــــــ "ســـختـــ"گـــــــیر میارنـــــــ..!!

 

 

سه شنبه دهم تیر 1393 ساعت 14:59 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

سکوتــــــ...

سکوتــــــــــ،رسا تریـــــــــن فریاد یک ♥زَن♥ است..

وقتے xسکوتـــــــــــــx مےکند..

وقتے بحثـــــــــ نمیکند..

وقتے براے به کرسے نشاندن حرفش تلاشــــــــــ نمےکند..

بفهم..

که واقعا xآسیبــــــــــ دیده!

 

 

 

سه شنبه دهم تیر 1393 ساعت 14:41 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

آسِمـــاטּ اینجـا آبـــے سـت!!

آسِمـــاטּ اینجـا آبـــے سـت!!

مـَــטּ بیــטּ غَـــریبـــﮧ هـا نیستـَــم...هَمـــﮧ آشنـــاینــב !

میــــבانـــے ؟

پـــوسیـــבه اســت ...

دلَـــــم بیــטּ هَمــﮧ آشنـــایـــاטּ غَـــریبـــﮧ !

احســاس حُبـاب را حـالا میفهمـــم ...

وقتـــے روے آب نگــــراטּ تـــرکیــــבטּ

 

      

 

 

 

گـاه בلـم مےگـیرב
گـاه زنـבگــے سخـت مےشـوב

گـاه تـنـهـا , تـنـهـایـے آرامـش مـے آورב

گـاه گـذشـتـه اذیـتـم مـیـکـنـב

ایـטּ `گـاه هـا`... گـهگـاه تـمـام روز و شـب مـن مےـ شـونـב

آنـوقـت بـغـض گـلـویـم را مـے گـیـرב !

בرسـت مـثـل هـمیـטּ روزها ...

 

 

 

دِلـتـَنـگـے هــآ.....

گــآه از جـِـنـس ِ اَشـک انـב و گــآه از جـِنـس ِ بـُغـض ؛

گــآه سُـکـوت مـے شَـونـב و خـآمُـوش مــے مـانـنـב

گـاه هــق هـق مــے شَـوَنـב و مـے بـارنـב . .

בلـتـنـگے مـن بـَرایِ تو امـّـا

جِـنـسِ غَـریـبے בارב . . .

 

 

پنجشنبه هشتم خرداد 1393 ساعت 13:21 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

ב֗ــُـْـــנآیـْآ...

 

◙◘◙ב֗ــُـْـــנآیـْآ ×میتَرωََـْـم ◙◘◙  اَگْر بِْه خـْآطِرِ اِیْــ×ـن زِندِگْیْ

 

◙◘◙شُکرَتــــْـــ×ــ کُنَمْ...  ◙◘◙فِکْــ×ــر کُنیْ بِهِتــْـــ×ـــ

 

◙◘◙تیْکْـــ×ــه مْینـْــ:(ــנآزَمْ...

 

بآ َمَن لَج نکُنـ بُغضِ نَفهمــ [!] این کهـ خودَت رآ گوشهـ ی گلو قآیمــ کنی[،]چیزی رآ عَوض نمی کُند [!]  بالآخرهـ یآ اشک می شوی درچشمآنمـیآ عُقده در دلَمـ

 

چهارشنبه هفتم خرداد 1393 ساعت 12:52 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

בلتنگـم...בلتنگـم نـﮧ براے هـَر ڪسـﮯ ...
براے هیچـڪـَـس ...

בلتنگـم براے آنـڪـﮧ هیچـڪـَـس نبـפد و همـﮧ ڪَسـم شد ...

جمعه پنجم اردیبهشت 1393 ساعت 21:47 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

سلآمــــتی


به سلامتی دخترایی که هنوز دوس داشتنین ..

هنوز مرد و با آهن پاره ای که زیر پاشِ نمی سنجن ...

همونایی که بوی عشق میدن..

اونایی که مهربونن ..

همونایی که یه خورده لوسن ولی..

اگه کسی دوسشون داشت نارونمی زنن بهش ...

همونا که تا ته اش هستن ..

سلامتی این فرشته های زمینی..
به خصوص نوع ایرانیش ...

با این که کمیاب شدن ولی هنوز هستن ...

               

                    

تنهایی یعنی : دوتا هدفون.. رو یه موزیک قفل ...

تنهایی یعنی : هروز تکراری ... غرق تو دنیای مجازی ..دور از جمع ...


تنهایی یعنی : هر کاری که می خوای بکنی .. هر قولی که میدی .تهش میگی تنهای


تنهایی یعنی: سیگار پشت سیگار ... هر روز به فکر یه قرار


تنهایی یعنی....صبحا دپ بودن شبا گریه کردن ....


تنهایی یعنی .. حرف های که تو مستی میزنی ... به قول مشتی ها مستی و راستی


تنهایی یعنی .. همه چی و همه چی بی تفاوت ..چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 ساعت 13:36 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

مَن هَمینَم

مَن هَمینَم 

نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم 

 نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد  

 هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم 

عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند 

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ 

 بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند 

نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم 

لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند 

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم 

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم 

وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم 

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم 

 بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم 

 وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ 

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم 

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،  

دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد 

مَن خآلِصآنه هَمینَم!!!

سه شنبه دوازدهم فروردین 1393 ساعت 16:11 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

ڪــاش...


פֿــُـدآیــآ

وَقتــ کـَـردے

مَسیــر زِنــدِگــے مــآ رو بـَــررِســے مُجـَــدَد کـُـטּ

قِسمَتـــِ آســفـــآلتِــش دَقیقــاً اُفتــآدهـِ رو دَهَــنِـموטּ...!


روُِزی هِزار بار …

بايد براي دُوستانَــم توضيح بِِدََهَم ،

كه دَر دُنیای بیرون اَز مَتن هایــم

پـای هیچ عِشقی وَسط نیسـت

باوَر که نِمی کنند …

جــآنِ تُــو را قَسم مـی خُورم!اَز هَـــر چَــﮧ میتَــرسَیــבم سَــرم آمَــב ...

ڪــاش تـُـو هـَـم تَـرسِنــآڪ بــُوב ﮮ ..

سه شنبه دوازدهم فروردین 1393 ساعت 14:54 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

خُــــدایـــآ!

خُــــدایـــآ! 


بیـــا قَـــدَمـــ بِـــزَنیمــ


... سیـــگآر از مَــن! بـــــآران از تــــو!دوشنبه یازدهم فروردین 1393 ساعت 21:4 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

از یه جایی به بعد...دوس نداری هیچکسو تو خودت راه بدی .. .      .

حتی اگه تنهایی کلافت کرده باشه  ........... 
...

از یه جایی به بعد .. : 

وقتی کسی بهت میگه دوست دارم لبخند میزنی و فاصله میگیری .. ! .. . . .  
 
!
 
از یه جایی به بعد  ... 

مرض چک کردن گوشیت خوب میشه .. . . .

اصلا یه وقتایی یادت میره گوشی داری .. . . .. 

دیگه دلشوره نداری که گوشیتو جایی  جا بزاری و اس ام اس بی جواب بموونه 

از یه جایی به بعد ...  

هرروز دلت واسه یه آغوش  گرم تنگ میشه ولی دیگه به هیچ آغوشی

فکر نمیکنی .. .. . . 

از یه جایی به بعد حرفی واس گفتن نداری 
ترجیح میدی با کسی حرفی نزنی و بری تو لاک خودت 

از یه جایی به بعد .. 
از اینکه دوس تداشته باشن  میترســـــــــــــــــــــــــــــی . . . .. . ... !

جای تمام دوس داشتن ها توی تن و فکر و ذهنت میسوزه 

از یه جایی به بعد یه حس بی تفاوتی داری ..... !
نه از دوست داشتن ها لذت میبری ..... .   .
نه از دوست نداشتن ها ناراحت میشی . ... . . .


از یه جایی به بعد ...

تو هیجان انگیز ترین لحظه ها 


فقط .. ..  ... ... .. 

نگاه میکنی ...


                   یکشنبه دهم فروردین 1393 ساعت 15:20 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

مـــن


واقعیت این است که...


مــن دختری ام که نه یک کمد پراز کفشهای پاشنه دار ده سانتی دارم


نه پیراهن های شب آنچنانی


نه لباسهای مارکدار و گران


نه دکلته های س...


نه کیفهای لوییس ویلتون


راستش را اگر بخواهی...


مــن عاشق جین وتی شرت وتاپهای رنگی دخترانه ام


آل استاری بپوشم و هندزفری در گوش بگذارم و


پیاده روی کنم غرق در افکارم


مــن پیراهن های دخترانه ای که شاید دیگر به تن کسی نبینی


با گلهای ریز یاس را خیلی دوست دارم...


شاید اسپرت بودن سالهاست از مــد افتاده است


ولی مــن همان دختـــر آن دورانم


دروغ نگویم... تا به حال


رنگ پارتی های پرسروصدای شبانه را ندیده ام


اما تا دلت بخواهد


شبها بی خوابی کشیده ام وآرام آرام با خــدا حرف زده ام


بس که برایش حرف زده ام


گاهی خسته شده و زودتر از مــن خوابش برده


ولی مـــن فردا شب باز برایش حرف زده ام و


او باز خوابش برده...


مـــن گاهی باصدای بلند هم میخندم


گاهی هم بغضم که بگیرد چشمانم بلند بلند اشک میریزند


مــن از اینکه صدای بلند خنده ه ام را کوچه ها بشنوند نمیترســم


از اینکه موهایم را به باد بسپارم نمی هراسم


مـــن گاهی حتی بی کلاس ترین دختــر روی زمینم...


و شاید اصلا حواسم نبوده


شال سرم ساده ترین شال روز است


راستش را بخواهی...


مـــن همینم و ساده بودنم را به همین سادگی دوست دارم و


ساده خواهم ماند


بیخیال پاشنه های کفش سرزمینم که روز به روز بلند تر میشود


و


کتانی پوشی مثل من هر روز کوتاه تر!!!


مـــن سادگی ام را به هیچ حس و مـــدی نخواهم فروخت...

جمعه هشتم فروردین 1393 ساعت 19:54 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

اِحـسآسَـم

اِحـسآسَـم رآ نمـی فـروشَـم


حتـی بـه بآلاتَـریـن بَـهـآ


ولــی ......


آنگـونــه کِـه بـِـخوآهَــم خَــرج مـی کُنَـم ...


بَــرآی آنـــی کِــه لآیــِق آن هَســـت ِ ... !!


  

             

تبادل لینک رایگان

چهارشنبه ششم فروردین 1393 ساعت 13:16 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

بیــآ و مـــرد بــآش...آقا پسرای عزیز


ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻥ دارد!


الکی نیست!


ﺑﺎﯾـﺪ محکم ﺑﺎشی  انقدر محکم که بشه با خیال راحت بهت تکیه داد،

 بشه افتخار کرد که
من یکیو دارم،


باید ﻣﺘﯿـﻦ ﺑﺎشی تا آرامش ببخشی تا دل عشقت قرص باشه که

مردش فقط مال اونه،


باید ﯾﮑـ ﺩﻝ ﺑﺎشی ﻭ ﯾﮑـ ﺭﻧﮕـ ،


ﺑﺎﯾـﺪ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﺑﺸﻨﻮی!

وقتی یه دختر دنیاشو میسپره به تو،
بیا و مرد باش


بخاطرت بسپر لیاقت میخواد بودن تو قلب دخترک پر احساسی که همه دنیاش

حرفای نگفته شه...


یادت باشه  شکستن احساسات یه دختر سنگ نمیخواد


کافیه کمی فقط کمی


سرد باشی!


                           
و


بدست آوردن دل یه دختر هم سخت نیست
مرد باشی

خودت باشی

کافیه

پس

بیا و
مرد باش

چهارشنبه ششم فروردین 1393 ساعت 12:32 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

غــرور

من غرورم را به راحتی بدست نیاورده ام ...

که هروقت دلت خواست خردش کنی...

غرورمن اگربشکند باتکه هایش شاهرگ زندگی تورانیزخواهدزد...

سه شنبه پنجم فروردین 1393 ساعت 18:19 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

مَرگ مَغزی

آرامتر تکانش دهید


مَرگ مَغزی شُده…


بایـــد زودتر دفن شود…


چیزی برای اهـــدا هم نـــدارد…


اِحســــاسم اَســـتــــ…!


تا همیـــن دیروز زنده بود

خودم دیـــــدم،


کسی لــــهش کرد و رفتــــــ

دوشنبه چهارم فروردین 1393 ساعت 20:38 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

یاد آن روزها بخیر...

 ﺑﮕـــﺬﺍﺭ ﮐﺴـﯽ ﻧـﺪﺍﻧـﺪ، ﮐــــ ﻪ ﭼﮕـــﻮﻧـــ ﻪ ﻣـﻦ ﺑﺠــﺎﯼ

 ﻧــﻮﺍﺯﺵ ﺷــﺪﻥ  ﻭ ﺑــﻮﺳﯿــﺪﻩ ﺷــﺪﻥ، ﮔَـــﺰﯾــﺪﻩ ﺷــﺪﻩ ﺍﻡ. 

 ﺑﮕــــﺬﺍﺭ ﻫﯿـــﭻﮐـﺲ ﻧـﺪﺍﻧـﺪ، ﻫﯿــﭻﮐــﺲ !

ﻭ ﺍﺯ ﻣﯿــﺎﻥِ ﻫﻤـــ ﻪٔ ﺧـــﺪﺍﯾــﺎﻥ، ﺧـــﺪﺍﯾــﯽ ﺟـــﺰ ﻓـــﺮﺍﻣﻮﺷــﯽ،

 ﺑــﺮ  ﺍﯾــﻦ ﻫﻤـــ ﻪ ﺭﻧـﺞ ﺁﮔﺎﻩ  ﻧﮕــــــــــﺮﺩﺩ. 


                         


مردانه که دلت بگیرد چه کسی می خواهد آرامت کند؟

مردانه که بغض کنی چه کسی توانایی آرام کردنت را دارد؟

مرد که باشی از دور، نمای کوهی را داری، مغرور، غمگین و تنها 

مرد که باشی شب که دلت بگیرد یک نخ سیگار روشن میکنی و

خودت را پشت دودش پنهان میکنی!!!


                      

a36pltuimpj5zo1jyj36.jpg


  یــــاد آن روزهـا بخیـــر

  دلـــم بـرای زنـــدگی تنــــگ شده ..

  مـــَــن ســـال هاست که مـــُـــرده ام !


دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 ساعت 14:40 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

گــور پدر عــشق

به خیابان برو

دست یکی از آدم های سیاه و سفید را بگیر

و میهمانش کن به یک تانگوی خیابانی...

گور پدر عشق های باکره..

گور پدر روزهای رنگی..

گور پدر انتظار..

گور پدر تنهایی...!!!!

صداقت تا چه حد...؟؟؟؟؟؟؟                      


به ســـــلامتی خــــــودم


چــــراشــــو نپـــــــــرس


اشکـتـــــــــــــ درمیـــــادشنبه دوازدهم بهمن 1392 ساعت 15:22 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

روز مرگم...

من تکرار نمیشوم


ولی...


یک روز می رسد...


یک ملافه ی سفید پایان می دهد...


به من...


به شیطنت هایم...


به بازیگوشی هایم...


به خنده های بلندم...


روزی که همه با دیدن عکسم بغض می کنند و می گویند:


دیوانه دلمان برایت تنگ شده

پنجشنبه دهم بهمن 1392 ساعت 17:57 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

لیــآقـت

لیـآقـتـ مـردـآنـے کــﮧ ...بـڪــآرتـ رـآ مـعیـآر ارزش مـیخـوـآنـنـב

 هـمـآن
בوشـیزـه ایـستـ بـآ בلــے فـآحـ*شــﮧ و تنـآسلــے بـڪــر

پنجشنبه سوم بهمن 1392 ساعت 11:39 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

حﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍ

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﺍﯼ


ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻨﻢ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﻡ ..........


ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ﺍﺯ ﺑﭽﮕﯽ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ﻫﺮ


ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺎﺷﺪﻡ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﻏﺼﻪ


ﻧﺨﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺭﮔﻪ .............


ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ


ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺩﺭﺩﻭﺩﻝ ﻣﯿﮑﻨﻢ؟؟؟ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺲ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﻡ


ﺩﺍﺭﻩ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟؟؟؟؟؟؟؟؟


ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﭼﺸﺎﻡ ﺑﺎﺭﻭﻧﯿﻪ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﻧﻔﺲ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻡ؟؟؟؟؟؟؟ ﺧﺪﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﯾﺎ


ﻫﻤﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﺨﻤﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯﻡ ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ


ﻫﺎﯼ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺍﻡ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ ......

.....

خدایا حواست هست که من فقط 19 سالمه
پنجشنبه سوم بهمن 1392 ساعت 11:38 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

تنــــــــــ ــهایی...


حس میکنم تنهایی رو حرص میخورم نیسـتی

وضعیتم خوب نیست و من هِی میخورم ویسکی 

پنجاه-پنجاه رو بُرد و باخت نشسـتم

وضعیت خیلی بده ! وضعیت ِ ریسکی ! ... 

دوشنبه سی ام دی 1392 ساعت 13:52 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

بــد حــآلـــ ــیه...چــه بــد حـالیــه !

وقتــے نتـونــے بـه کســے بفهمـونــــے

چـه حـالــــے دارے ....

دوشنبه سی ام دی 1392 ساعت 13:51 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

ســلامـ ــتـــیمیگن کسایی که مشروب بخورن میرن جهنمــــ

جهنمیــــــ که ادماش مستـــ باشن

ازدنیایی که ادماش پستـــــــ باشن بهتره

"پیکـــــــــــ اخرم" رو مینوشم به

سلامتـــــــــــــی خــــــــــــــــــــــــــــدا


دوشنبه سی ام دی 1392 ساعت 13:49 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

ڪاشـــــ


ڪاشـــــ فقط بوבـے

وقتـے بغض مـےڪرבم!

بغلم مـےڪرבـے و مـےگفتـے...

ببینمـــــ چشمـــــاتو

منـــــو نگاه کـטּ...

اگه گریـ ـہ کنـے قهـــــر مـےڪنم میرمـــــا!!


                              

دوشنبه سی ام دی 1392 ساعت 13:36 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه

اِنْــصـآفْ نــیـسْتْ !                                         בُنـــیــــــا...

                                        בُنــیـــاے ریــــاضـــﮯ استـــــ!

                                       وقتـــﮯ عشــقـــــرا تقسیمـــــ کرבَنــــב

                                       تــــو خــــارجـــــ "قسمتــ ــــــ ــ" مــלּ شــــבے 
                         


فرامــوش کـردن تـــو هنــَـر میخواهد

و مــَــن

بی هنرترین انســـان عالمَم . . .
 


مَن نااُمیـد نیستــم!!!


هَـر شبــ پُـر از اُمیـد میخوابـم...


هَـر شبــ میخوابـم بـه اُمید اینکــه دیگــر بیدـآر نشوم...!!! 
اِنْــصـآفْ نــیـسْتْ !


تـــو دَرْ “قـَـلْـب ِ” مـَنْ بـــآشـی ..

و مـَنْ ،

دَرْ “دَسْــتــآن ِ” تــــو ...!!!

دوشنبه سی ام دی 1392 ساعت 13:2 توسط فـــ♥ـــاطــ♥ـمــ♥ـه